Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Video's

U vind hier de videos die zijn gemaakt tijdens lezingen georganiseerd door de VGNS

Daarnaast is er op het internet het nodige te vinden aan video's met als thema's hypothyreoidie, (natuurlijk) schildklierhormoon en wat daarmee verband houd.
We hebben voor u een aantal voorbeelden geselecteerd. (scroll helemaal naar beneden)

Natuurlijke medicatie en de werking van de schildklier, een lezing door dr.Robert Linschoten

on dinsdag, 02 juni 2015.

Op uitnodiging van de VGNS gaf dokter Robert Linschoten, arts voor preventieve, orthomoleculaire en natuurgeneeskunde, op 8 maart 2014 te Utrecht een lezing.
Het thema; diagnose en behandeling van hypothyreoïdie (lage schildklierfunctie).
Er was een flinke opkomst bij de lezing en de aanwezigen maakten gretig gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U vind hier de videoregistratie van de lezing DEEL 1.

Onderwerpen: werkingsmechanisme van de schildklier, problemen die ontstaan bij een trage schildklierwerking, gevoel van koude etc.

Het is ook mogelijk om deze videos rechtstreeks op YouTube te bekijken.

Deel 2 lezing door dr.Robert Linschoten

on dinsdag, 02 juni 2015.

U vind hier de videoregistratie van de lezing DEEL 2

Onderwerpen: Diagnose bij schilklierproblemen, de zin en onzin van de TSH bepaling, de behandeling met Natuurlijk Schildklier Hormoon.

Het is ook mogelijk om deze videos rechtstreeks op YouTube te bekijken.

Schildklier, Depressie en het 'ontstoken brein' deel 1

on dinsdag, 02 juni 2015.

Op 14 maart 2015 hield de VGNS haar jaarlijkse ledendag.

Professor dr. Hemmo A. Drexhage, immunoloog verbonden aan de Universiteit van Rotterdam, gaf een lezing over het verband tussen psychische aandoeningen en verstoringen in het immuunsysteem. Hij besteedt daarbij met name aandacht  aan de relatie tussen depressie (zichtbaar als 'het ontstoken brein') en schildklieraandoeningen.
Deel 1 van de lezing

Het is ook mogelijk om de video rechtsreeks op YouTube te bekijken

 

Schildklier, Depressie en het 'ontstoken brein' deel 2

on dinsdag, 02 juni 2015.

Op 14 maart 2015 hield de VGNS haar jaarlijkse ledendag.

Professor dr. Hemmo A. Drexhage, immunoloog verbonden aan de Universiteit van Rotterdam, gaf een lezing over het verband tussen psychische aandoeningen en verstoringen in het immuunsysteem. Hij besteedt daarbij met name aandacht  aan de relatie tussen depressie (zichtbaar als 'het ontstoken brein') en schildklieraandoeningen.
Deel 2 van de lezing

Het is ook mogelijk om de video rechtsreeks op YouTube te bekijken

Behandeling van depressie bij schildklieraandoeningen. Deel 1

on zaterdag, 06 juni 2015.

Lezing door Jaap Jacobs, arts voor integrale geneeskunde, over de behandeling van depressie bij schildklieraandoeningen.

Thema's:

  • Achtergrond werking schildklier
  • Wisselwerking met andere hormonen
  • Schildklier als gaspedaal
  • Invloed van bio/levensritme en geslacht

 

Behandeling van depressie bij schildklieraandoeningen. Deel 2

on zaterdag, 06 juni 2015.

Lezing door Jaap Jacobs, arts voor integrale geneeskunde, over de behandeling van depressie bij schildklieraandoeningen.

Thema's:

  • Achtergrond werking schildklier
  • Wisselwerking met andere hormonen
  • Schildklier als gaspedaal
  • Invloed van bio/levensritme en geslacht

Diagnose hypothyreoïdie

on maandag, 06 oktober 2014.

De wereldberoemde endocrinoloog Dr. Jacques Hertoghe memoreert dat in het verleden verschillende artsen er al op gewezen hebben dat hypothyreoïdie niet werd onderkend. Tegenwoordig wordt hypothyreoidie gediagnostiseerd d.m.v. bloedtesten. Ten onrechte, volgens Dr. Hertoghe die pleit voor een diagnose op grond van lichaamstemperatuur en klinische symptomen. Een overzicht van de symptomen wordt getoond in het filmpje met de lezing van Dr. Hertoghe dat te bekijken is op YouTube

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!