Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

De relatie tussen roken en de schildklier

on zondag, 16 februari 2014.

Door Josine Thomassen

Wanneer de schildklier niet snel genoeg werkt kan dit zorgen voor veranderingen in het stemgeluid. Dit is ongetwijfeld één van de klachten die niet in verband wordt gebracht met een te traag werkende schildklier. Mensen die roken krijgen vaak een wat zwaardere of krakerige stem na verloop van tijd. Dit effect ontstaat ook bij een te langzaam werkende schildklier.

Roken verhoogt de kans op schildklierstoornissen. Er is een relatie tussen nicotine en de werking van de schildklier. Roken blokkeert de opname van jodium door de schildklier en verhindert de goede werking ervan. Rokers lopen een verhoogd risico op hypothyroïdie, maar ook op hyperthyroïdie. Roken beschadigt de schildklier en dat kan tot schildkliervergroting leiden. Medische onderzoekers hebben ontdekt dat roken hypothyreoïdie kan verergeren bij mensen die het al hebben, en dat roken ernstige gevolgen kan hebben voor de schildklierfunctie.

Wat is precies de relatie tussen roken en schildklierziekten? Is roken slechter als je een schildklierziekte hebt? Is het toevallig dat je soms de diagnose hypothyreoïdie krijgt kort nadat je gestopt bent met roken?

We weten allemaal dat roken slecht is, maar er zijn maar weinig mensen die zich realiseren dat er significante relaties zijn tussen roken en de ontwikkeling of verergering van verschillende schildklierkwalen, waaronder hypothyroidie, de ziekte van Graves en de bijbehorende oogziekte. Onderzoeken tonen aan dat rokers eerder een vergrote schildklier hebben, een mogelijke aanwijzing voor een schildklierziekte. Hoe langer en hoe meer je rookt, hoe groter het risico op een schildklierziekte. Roken vergroot het risico op de ziekte van Graves, vooral bij mensen met een autoimmune schildklierziekte. Rokers zijn slechter af bij een oogziekte dan niet-rokers. De behandeling hiervan is vier keer effectiever bij niet-rokers dan bij rokers.
Een onderzoek (2) stelt dat roken het risico van hypothyreoïdie bij patiënten met een thyroïditis van Hashimoto kan verhogen. Een ander artikel (3) meldt dat roken wordt geassocieerd met zoveel verschillende afwijkingen van de schildklier dat het onwaarschijnlijk is dat het slechts een enkel effect betreft. De onderzoeksresultaten geven echter niet aan dat roken hypothyreoïdie veróórzaakt, alleen dat het de ernst en de gevolgen van hypothyreoïdie verergert. Bij vrouwen met hypothyreoïdie vermindert roken zowel de kwantiteit van de schildkliersecretie als de kwaliteit van de schildklierhormoonactie. Volgens een artikel in het Journal of the American Medical Association (27 januari 1993) ontwikkelen rokers twee keer zo vaak als niet-rokers de ziekte van Graves. Er zijn meer rokers dan men zou verwachten bij deze groep. Roken verergert ook de oogproblemen bij mensen met de ziekte van Graves.

Hoe beïnvloedt roken de schildklier? Tabaksrook bevat veel stoffen die een negatieve invloed hebben op de functie van de schildklier, bijvoorbeeld door daling van de binding van triiodothyronine (T3) aan zijn receptoren of post-receptor acties in de lever, spieren of andere organen, of beide. Onder invloed van nicotine kan de schildklier sneller of langzamer gaan werken. Een andere component van tabaksrook is cyanide, dat wordt omgezet in thiocyanaat (1). Deze stof werkt de schildklier tegen door jodiumopname en hormoonsynthese af te remmen. Een veelgehoorde klacht van mensen die stoppen met roken is dat ze naderhand in recordtijd kilo's aankomen. Hun stofwisseling lijkt op een lager pitje te zijn gaan draaien. Boosdoener is het zware metaal cadmium dat in ruime mate aanwezig is in sigarettenrook. Dit neemt in het lichaam de plaats in van zink, dat het schildklierhormoon (thyroxinereceptor) aan de genen zou moeten binden. Door de verlaagde aanhechtingscapaciteit van de thyroxinereceptor worden de genen in mindere mate gestimuleerd tot thyroxineproductie, ofwel de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed gaat omlaag. Veel rokers leiden hierdoor aan hypothyreodie, waarvan de symptomen zich pas na lange tijd en vooral op het moment van stoppen met roken manifesteren. Dit komt doordat naast cadmium in sigaretten ook stoffen zitten die de stofwisseling juist stimuleren, zodoende wordt de door cadmium veroorzaakte hypothyreoïdie zolang men nog rookt niet zichtbaar. Ook bij de auto-immuunziekte van Hashimoto (hypothyreodie) lijkt cadmium betrokken te zijn. Het cadmium, dat de plaats inneemt van zink, zorgt voor fouten in de genetische codering van eiwitten en dus ook van de voorloper van het schildklierhormoon. Hierdoor ontstaan eiwitten die als lichaamsvreemd worden beschouwd en dus worden aangevallen met schade en dysfunctioneren van het omliggende weefsel (schildklier) als gevolg.

Mary Shomon denkt dat roken kunstmatig een sneller metabolisme creëert dat de vermoeidheid van de hypothyreïdie maskeert. Als de roker stopt, worden alle effecten van hypothyroidie op het metabolisme en de schildklier voelbaar. En, voor rokers met een niet gediagnosticeerde schildklierdisfunctie, zonder de juiste schildklierhormoonbehandeling, lijkt stoppen een dubbel probleem. Wanneer ze de eetlustremmer van de sigaret verliezen, ervaren ze én de volledige effecten van de hypothyreoïdie én gewichtstoename.

Tot slot nog dit: roken tast de doeltreffendheid aan van de behandelingen tegen schildklierziekten. Als je een schildklierziekte hebt, zou je nu moeten stoppen met roken! Roken kan, en zal vaak, je bestaande schildklierprobleem verergeren, en als je de ziekte van Graves of een daarmee verwante oogziekte hebt, moet je absoluut stoppen met roken om verergering van je oogproblemen te voorkomen.

 

Bronnen:
Cigarette Smoking and Thyroid Disease The Relationship Between Smoking and Thyroid Disease By Mary Shomon, About.com Guide Latest Update: May 22, 2011 About.com Health's Disease and Condition content is reviewed by our Medical Review Board

  1. (Impact of Smoking and Thiocyanate on Perchlorate and Thyroid Hormone Associations in the 2001–2002 National Health and Nutrition Examination Survey. Craig Steinmaus, Mark D. Miller, Robert Howd) The results of this study suggest that thiocyanate and smoking can have marked impacts on the association between perchlorate, iodine uptake in the thyroid, and the production of T4. The results also provide an example of how an environmental chemical exposure could potentially interact with nutritional and lifestyle factors, including smoking, iodine sufficiency, and thiocyanate intake, to affect an important health outcome.
  2. Journal of Endocrinology Investigation1996 Oct;19(9):607-612, "Relationship between cigarette smoking and hypothyroidism in patients with Hashimoto's thyroiditis"
  3. "Cigarette Smoking and the Thyroid," The New England Journal of Medicine -- October 12, 1995 --  Volume 333, Number 15

Ook te raadplegen:

  • Bertelsen JB, Hegedus L. 1994. Cigarette smoking and the thyroid Thyroid 4:327–331.
  • Hegedus L, Karstrup S, Veiergang D, Jacobsen B, Skovsted L, Feldt-Rasmussen U. 1985. High frequency of goitre in cigarette smokers Clin Endocrinol (Oxf)   22:287–292.
  • Muller B, Zulewski H, Huber P, Ratcliffe JG, Staub JJ. 1995. Impaired action of thyroid hormone associated with smoking in women with hypothyroidism
  • N Engl J Med 333:964–969. - Sepkovic DW, Haley NJ, Wynder EL. 1984. Thyroid activity in cigarette smokers Arch Intern Med 144:501–503.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!