Schildklierdiagnostiek

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Diagnostiek

Schildklierdiagnostiek is vastgelegd in protocollen.
Artsen die uitsluitend werken volgens protocollen stellen de diagnose vrijwel alleen op basis van bloedbepalingen.
Diagnose volgens Nederlandse richtlijnen

Diagnostiek uitsluitend d.m.v. bloedbepalingen is in de praktijk echter regelmatig diagnose 2ontoereikend gebleken. Tal van patiënten worden op deze wijze niet (h)erkend.
Reden voor een aantal artsen om voor schildklierdiagnostiek aanvullende protocollen op te stellen.
Diagnose met aanvullend protocol

Complementair of regulier, iedere arts heeft de plicht om gezondheid te bevorderen en lijden te verlichten. Dat zweert/belooft iedere medische student op het moment dat hij of zij de artsenbevoegdheid krijgt door het afleggen van de artseneed.
Maar wat is de alledaagse praktijk...

De eed van Hypocrates en medische professionaliteit

Kritiek

Ontevreden over de bestaande testen zocht Broda Barnes verder en werd zo de grondlegger van de door hem ontwikkelde temperatuurmethode

Diagnose volgens de temperatuurmethode van Broda Barnes

Waarom diagnostiek uitsluitend via laboratoriumtesten geen goede manier is om hypothyreoidie vast te stellen leggen dokter Hotze, dokter Ellsworth en dokter Sheridan uit in dit filmpje op You Tube

Hun argumenten:

  • Met een bloedtest kijk je op de verkeerde plaats, je moet niet kijken naar het bloed, maar naar wat er gebeurt op cellulair niveau
  • Normaalwaarden zijn arbitrair, ieder individu heeft een eigen normaalwaarde
  • TSH is niet het echte schildklierhormoon
  • Artsen en laboratoria gebruiken verschillende normaalranges
  • Welk laboratorium geeft de goede waarde? Als je hetzelfde bloed naar verschillende laboratoria zendt, krijg je uitslagen die tot 25% verschillen

Dokter Derry pleit er in dit artikel voor om de TSH-test af te schaffen

De endocrinoloog Jacques Hertoghe pleit in dit filmpje op YouTube voor diagnose op grond van lichaamstemperatuur en klinische symptomen.

Daarnaast vindt u hier nog een aantal artikelen met een kritische kijk op de diagnose en behandeling van hypothyrioïdie.

De temperatuurmethode van Broda Barnes

on zaterdag, 25 juni 2016.

Waarom zijn bloedtesten, zoals bijvoorbeeld de TSH-test, niet optimaal om vast te stellen of er sprake is van een te traag of een te snel werkende schildklier?
Het antwoord is simpel: de hoeveelheid schildklierhormoon in de bloedsomloop zegt helemaal niets over hoeveel daarvan daadwerkelijk door de cellen van het lichaam wordt gebruikt.
De cellen zijn de plekken waar waar het hormoon zijn werk doet en niet in het bloed.
Per weefsel en per individu kan de concentratie hormoon die vanuit het bloed het weefsel (cellen) kan binnen dringen verschillen. Er is dus geen directe link tussen de waarden in het bloed gemeten en de beschikbaarheid van het hormoon in het weefsel
Daarnaast is er onder artsen ook een verschil van mening wat nu de optimale TSH, T4 en T3 waarde is en bij welke waarde eventueel verder onderzoek of aanpassing van of naar medicatie gewenst is.
Diagnostiek uitsluitend d.m.v. bloedbepalingen is in de praktijk regelmatig ontoereikend gebleken. Tal van patiënten worden op deze wijze niet (h)erkend.
Het is dus zaak om ook naar klinische klachten en symptomen te kijken.

Diagnose volgens Nederlandse richtlijnen

on maandag, 03 maart 2014.

De TSH-test

Volgens de Standaard Schildklieraandoeningen is bepaling van het TSH dé screeningtest voor de schildklierfunctie. Bij vermoeden van een niet goed functionerende schildklier zal de arts een TSH-test doen. Daarbij worden de volgende normaalwaarden gehanteerd (deze waarden kunnen enigszins variëren per laboratorium): TSH 0,4 – 4,0 mU/l
Een normale TSH-concentratie sluit een schildklierfunctiestoornis praktisch uit. Een afwijkende uitslag is reden voor verdere diagnostiek

Is de TSH lager dan 0,4 dan zou er sprake zijn van hyperthyreoïdie, te snelle schildklierfunctie.
Is de TSH hoger dan 4,0 dan zou er sprake zijn van hypothyreoïdie, te trage schildklierfunctie.

Schaf de TSH test af!

on zaterdag, 15 februari 2014.

Door: Dr. Derry

'Waarom een test gebruiken die geen correlatie heeft met het klinische beeld? Schildklierbehandelaars hebben bij consensus besloten dat de test de meest bruikbare is bij de behandeling terwijl deze in feite geen relatie heeft met hoe de patiënt zich voelt. De gevolgen hiervan zijn dramatisch.
Zes jaar na hun beslissing verschenen het Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgie. Dit zijn beide schildklier-condities. Maar omdat de TSH normaal was werden deze patiënten niet behandeld.
De TSH test moet worden afgedankt en medische studenten moeten weer geleerd worden hoe zij lage schildkliercondities klinisch kunnen herkennen.'

Helemaal geen relatie is tussen de TSH en hoe mensen zich voelen

Twee jaar nadat Dr. Derry zijn praktijk was begonnen besloten schildklierspecialisten dat de TSH de bloedtest was waar zij al jaren naar zochten. Zelf nog opgeleid om de diagnose hypothyreoïdie klinisch vast te stellen verkeerde hij in de positie om te zien wat de relatie was tussen de TSH en het begin van hypothyreoïdie.
Het bleek dat veel mensen klassieke symptomen van te lage schildklierfunctie ontwikkelden terwijl de TSH pas veel later, en soms helemaal niet, omhoog ging. Wat hem deed besluiten om terug te keren naar de praktijk van de klinische diagnose en behandeling. De waarheid is volgens Dr. Derry dat er helemaal geen relatie is tussen de TSH en hoe mensen zich voelen.

 

Maakt het uit wanneer je bloed laat prikken, moet je nuchter zijn?

on zaterdag, 15 februari 2014.

door Josine Thomassen

Maakt het uit wanneer je bloed laat prikken, moet je nuchter zijn? Deze vragen houden mij al een tijdje bezig. Bij Mary Shomon vind ik informatie.
Dokters vertellen ons, schildklierpatiënten, meestal dat we niet nuchter hoeven te zijn voor het bloed prikken en dat het niet uitmaakt hoe laat precies geprikt wordt.
Alleen de patiënten die T3 innemen, zoals Cytomel of natuurlijk schildklierhormoon, moeten in de gaten houden wanneer ze hun medicijn hebben ingenomen en wanneer ze hun bloed laten testen. Dit is omdat T3 korter werkzaam is dan T4 dat veel langer actief is. Het maakt daarbij niet uit of de oorsprong van de T3 synthetisch of natuurlijk is.

De eed van Hypocrates en medische professionaliteit

on zaterdag, 01 maart 2014.

Dankzij internet is er veel informatie beschikbaar over lage schildklierfunctie, hypothyreoïdie. Informatie die de patiënt kan voorleggen aan de arts opdat de juiste diagnose kan worden gesteld en een adequate behandeling kan worden gevolgd.

Patiënten worden nog te vaak weggestuurd met de boodschap dat het wel ‘tussen de oren’ zal zitten. Dat het geen schildklierprobleem kan zijn omdat de TSH-waarde normaal is. Of dat persisterende klachten geen gevolg kunnen zijn van de gebruikte medicatie omdat men toch goed is ingesteld.

Maar het is de patiënt die uiteindelijk de expert is wat betreft het functioneren van zijn of haar lichaam. Hij of zij voelt wat er lichamelijk of geestelijk mis is.

Diagnose met aanvullend protocol

on zondag, 02 maart 2014.

Volgens de Standaard Schildklieraandoeningen is bepaling van het TSH dé screeningtest voor de schildklierfunctie. Een normale TSH-concentratie sluit een schildklierfunctiestoornis praktisch uit. Een afwijkende uitslag is reden voor verdere diagnostiek (p. 361).

De Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde (ABNG-2000) hanteert de volgende richtlijnen, die in feite een aanvulling zijn op de NHG-Standaard. De artsenvereniging is met ingang van 1-1-2012 opgegaan in de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde.)

Hashimoto en normale TSH: behandelen of niet?

on zaterdag, 15 februari 2014.

Hashimoto is een ontsteking aan de schildklier die wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie van het immuunsysteem dat de schildkliercellen door een stoornis als vijandig beschouwt. En vervolgens in een reactie daarop antilichamen gaat produceren die zich aan de schildkliercellen hechten om ze als vijandig aan te merken waarop ze door andere cellen van het immuunsysteem vernietigd worden.
Hashimoto is een ziekte. Deze ziekte leidt op den duur tot verlies van schildklierfunctie en wordt dan een conditie, een toestand: hypothyreoïdie.

De ziekte van Hashimoto kan worden aangetoond  via verhoogde antilichamenniveaus in het bloed. De meeste endocrinologen en conventionele artsen behandelen de ziekte van Hashimoto niet zolang andere schildklierfunctietesten zoals TSH binnen de normale range zijn.

Een studie van Duitse onderzoekers heeft echter aangetoond dat een behandeling met schildklierhormonen bij een nog niet verhoogde TSH wel degelijk zinvol kan zijn.

Alternatieven voor de TSH test

on zaterdag, 15 februari 2014.

Thyroid Science, een open toegankelijk elektronisch tijdschrift, is sinds een aantal jaren online. Het werd in het leven geroepen met het doel om de waarheid in zowel schildklierwetenschap als in de schildklierbehandeling te bevorderen. Thyroid Science beschouwt zich daarmee in sterk contrast tot de meeste medische tijdschriften, met name endocrinologische tijdschriften, die volgens Thyroid Science niet onafhankelijk zijn.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!