Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd

VGNS vindt dat de momenteel gebruikte richtlijnen en argumenten tegen het gebruik van natuurlijk schildklierhormoon niet voldoende steekhoudend zijn en bovendien het gezondheidsbelang van veel patiënten groot onrecht aandoen lees meer...


 

Doel van de VGNS

VGNS: De Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon

Belangenbehartiger voor gebruikers van natuurlijk schildklierhormoon op het gebied van:

Diagnostiek
De VGNS is kritisch ten aanzien van de reguliere methode om hypothyreoidie vast te stellen. Het inzicht groeit dat de huidige bloedtesten ontoereikend zijn om de schildklierfunctie te bepalen. Er bestaat een wanverhouding tussen klachten en bevindingen uit bloedserum.

Erkenning natuurlijk schildklierhormoon als medicatie
Natuurlijke schildkliermedicatie is al bijna 100 jaar effectief  gebleken voor miljoenen patiënten wereldwijd en moet als alternatief voor synthetische hormonen, die hun beperkingen hebben, beschikbaar zijn en blijven.

Individuele keuze en vrijheid in medicatie
Patiënten en artsen dienen een vrije keuze te hebben in het soort medicatie dat zij willen gebruiken.

De VGNS  vertegenwoordigt uw belangen en u begrijpt  dat wij uw steun daarbij nodig hebben.
Wij nodigen u uit de uitgebeide informatie op deze website te bekijken en roepen u op zich als nieuw lid aan te melden.

De VGNS wil aandacht schenken aan de volgende problematiek:

Veel mensen zijn onwetend van het feit dat zij mogelijk een schildklierziekte hebben.
Nogal wat mensen die behandeld worden voor een schildklierziekte worden niet altijd adequaat behandeld. Zij zouden gebaat kunnen zijn met een andere medicatie.

Schildklierziekten kunnen zich uiten in een breed scala van klachten en symptomen, zoals vermoeidheid, toegenomen gewicht, pijnlijke gewrichten en spieren, koude handen en voeten, darmklachten, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, psychische klachten als traagheid, depressiviteit en concentratie- en geheugenstoornissen, neurologische klachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, oorsuizen en duizeligheid, menstruatiestoornissen, verminderd libido en onvruchtbaarheid.

Bij vermoeden van een te snelle of te langzame schildklierwerking wordt standaard het TSH getest. Valt deze binnen de normaalwaarden dan zou er geen sprake zijn van een schildklierafwijking.
Onder diverse artsen groeit echter de overtuiging dat de TSH-test ontoereikend is om de schildklierfunctie te bepalen en dat er een wanverhouding bestaat tussen klachten en bevindingen uit bloedserum.
Wanneer personen met normale TSH waarden, maar die duidelijk verschijnselen vertonen van schildklierdeficiëncy, behandeld worden treedt in veel gevallen verbetering in.

Standaard is de behandeling met synthetisch T4 (zoals bijv. Thyrax en Euthyrox) eventueel aangevuld met synthetisch T3 (Cytomel).
Dat niet iedereen baat heeft bij deze behandeling, maar mogelijk wel bij natuurlijk schildklierhormoon, wordt geïllustreerd door de uitkomsten van een enquête die u hier kunt vinden.
Deze enquête vindt u in het menu onder Medicatie waar u o.a. ook een essay kunt lezen waarin dieper wordt ingegaan op  de verschillende soorten schildkliermedicatie.
Een voorbeeld van de twee problemen die hierboven zijn geschetst vindt u bij de ervaringen van patiënten in  het essay 'Wie geneest heeft gelijk' .

Bij de ervaringen van patiënten vind u ook de nodige ervaringsverhalen die zeer duidelijk de noodzaak voor de beschikbaarheid van een betere diagnose en de beschikbaarheid van natuurlijk schildklierhormoon in beeld brengen.

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!